اطلاعات والدین قبل از مراجعه به دندانپزشکی کودکان

اطلاعات والدین قبل از مراجعه به دندانپزشکی کودکان | دندانپزشک کودکان اصفهان

مراجعه به دندانپزشکی کودک اطلاعات والدین:تداعی واژه دندانپزشکی در ذهن بسیاری از افراد همراه با تصور درد و ناراحتی می‌باشد لذا ترس از دندانپزشکی در مواقع زیادی از عوامل اصلی عدم مراجعه افراد به دندانپزشک است. این امر در کودکان…

بیشتر …