کندن دندان شیری لق

کندن دندان شیری لق | دندانپزشک کودکان اصفهان

کندن دندان شیری لق کودکان اکثرا با زبان یا جلو عقب بردن دندان شیری خود با انگشت به دندان فشار وارد کرده و به افتادن آن کمک می کنند. کودکان از انجام این کار حس خوبی دارند و برایشان خوشایند…

بیشتر …