نهفتگی دندان کودکان چیست و چگونگی تشخیص آن

نهفتگی دندان کودکان چیست و چگونگی تشخیص آن | دندانپزشک کودکان اصفهان

نهفتگی دندان کودکان چگونه است؟ نهفتگی دندان کودکان: دندان نهفته دندانی است که به علت ممانعت دندان‌های مجاور، تنگی فک و کمبود فضای لازم، ‌تراکم و سفتی بیش از حد استخوان در زمان معین و خاص خود رویش نیافته و…

بیشتر …