عوارض کشیدن دندان شیری پوسیده

عوارض کشیدن دندان شیری پوسیده

عوارض کشیدن دندان شیری پوسیده : برخی از والدین به دنبال پوسیدگی و یا دردناک شدن #دندانهای_خلفی_شیری ، تمایل به کشیدن آن دارند. این دندانها بر خلاف #دندانهای_قدامی_شیری که خیلی زود می افتند، تا حدود ۱۱_۱۲ سالگی در دهان باقی…

بیشتر …

مراقبت های لازم پس از کشیدن دندان شیری کودک

پس از کشیدن دندان شیری کودک

کشیدن دندان شیری | گاهی خرابی دندان کودکان به حدی است که ناچار به کشیدن آن می شویم، حال به منظور جلوگیری از ایجاد عفونت و به حداقل رساندن عوارض ناشی از کشیدن دندان، باید مراقبت های لازم پس از…

بیشتر …