ترمیم دندان‌های شیری چه زمانی لازم است؟

ترمیم دندان های شیری

ترمیم دندان های شیری ترمیم دندان های شیری روشی است که در آن از بیماری‌های دندان‌های کودکان جلوگیری شده و یا آن‌ها را درمان می‌کنند. در این روش، دندان‌های آسیب‌دیده نیز ترمیم شده و یا جایگزین می‌شوند. روش‌های درمانی زیر…

بیشتر …