چرا کودک شما ممکن است به فضانگهدارنده نیاز داشته باشد

نیاز به فضانگهدارنده در کودکان

نیاز به فضانگهدارنده در کودکان | در کودکان هنگامیکه دندان شیری زودتر از موعد می‌افتد یا زمانی که لازم است دندان شیری به دلایلی چون پوسیدگی یا ضربه خوردن پیش از موعد کشیده شود، کودک ممکن است به فضانگهدارنده نیاز…

بیشتر …