پیشگیری از فلوروزیس در کودک

پیشگیری از فلوروزیس در کودک | دندانپزشک کودکان اصفهان

چگونگی پیشگیری از فلوروزیس در کودک پیشگیری از فلوروزیس در کودک:احتمال بروز فلوروزیس تنها تا حدود هشت سالگی وجود دارد زیرا دندان‌ها هنوز در زیر لثه‌ها در حال رشد و شکل گیری هستند. بهترین راه پیشگیری، دریافت مقدار مناسب فلوراید…

بیشتر …