تغییر حالت دندان‌ ها و فک کودکان

تغییر حالت دندان‌ ها

یک متخصص دندانپزشکی کودکان تصریح کرد: مصرف پستانک و شیشه شیر پس از چهار سالگی، موجب عدم رویش مناسب دندان‌های شیری و پیش‌رویی فک می‌شود.