مراجعه کننده مطب دندانپزشکی، پرهام بن تن

مراجعه کننده مطب دندانپزشکی، پرهام بن تن

مراجعه کننده مطب دندانپزشکی خانم دکتر نجمه اخلاقی متخصص دندانپزشکی کودکان اصفهان معرفی می کنم : قهرمان امروز ما💪🏻💪🏻💪🏻 پرهام بن تن🙅🏼‍♂️ با لباس و شمشیر بن تن…. خیلی استرس داشت و ظاهراقبلا می ترسیده و همکاری نکرده… بن تن…

بیشتر …