آموزشهای لازم بعد از انجام وارنیش فلوراید تراپی

آموزشهای لازم بعد از انجام وارنیش فلوراید تراپی

فلوراید تراپی چیست و چه اهمیتی دارد؟ انجام وارنیش فلوراید تراپی | استفاده از فلوراید اهّمیت ویژه ای در کنترل و پیشگیری از پوسیدگی دندان بویژه در سطوح بین دندانی دارد. فلورایدتراپی به معنای کاربرد موضعی فلوراید به صورت دوره ای…

بیشتر …