اثر مصرف نوشابه بر دندان كودكان چیست ؟

اثر مصرف نوشابه بر دندان كودكان

پوسيدگي دندان به ويژه در كودكان و نوجوانان مي شود كه بايد از مصرف مداوم اين نوشيدني ها خودداري كرد.