دندان در آوردن نوزادان

متخصص دندانپزشکی کودکان دندان در آوردن نوزادان

دندان در آوردن نوزادان | اگر چه بیشتر نوزادان به هنگام تولد دندان های قابل مشاهده ای در دهان ندارند، اغلب، دست کم دارای تعدادی دندان شیری در حال تکامل هستند که در حدود شش ماه پس از تولد قابل…

بیشتر …