نحوه شستن دهان بعد از کشیدن دندان

نحوه شستن دهان بعد از کشیدن دندان | دندانپزشک کودکان اصفهان | دکتر نجمه اخلاقی

بررسی نحوه شستن دهان بعد از کشیدن دندان شستشوی تصادفی دهان پس از کشیدن می تواند به طور بالقوه لخته خون را از حفره خارج کند که منجر به ادامه خونریزی می شود. اگرچه گاهی اوقات ممکن است شانس بیاورید…

بیشتر …