مکیدن انگشت شست و پستانک در کودکان

مکیدن انگشت شست و پستانک در کودکان | دندانپزشک کودکان اصفهان

اثرات مکیدن انگشت شست و پستانک در کودکان مکیدن انگشت شست یا پستانک توسط کودکان متداول بوه و کاملا طبیعی است. در بسیاری از کودکان از سنین اولیه تا حدود چهار سالگی این عادت رایج می‌باشد. اگر کودک شما شروع…

بیشتر …