معرفی کامل مسواک انگشتی

معرفی کامل مسواک انگشتی | دندانپزشک کودکان اصفهان

معرفی و روش استفاده مسواک انگشتی نوزاد بدون دندان متولد می شود ولی هیچ وقت برای به فکر کردن به سلامت دندان های نوزاد زود نیست. علاوه بر ایجاد عادات خوب از ابتدا، مراقبت از دهان نوزاد نیز می تواند…

بیشتر …