دندان خراب با معده شما چه می کند؟

دندان خراب بر معده

دندان خراب علاوه بر اینکه درد زیادی به همراه دارد بر روی معده نیز تاثیر زیادی دارد و باعث بروز مشکلات معده می شود.