مراجعه کننده مطب دندانپزشکی، بردیا جان

مراجعه کننده مطب دندانپزشکی، بردیا جان

گل پسر قوی و باهوش…..بردیا اول کار گریان امد و حاضرنبود رو یونیت بشینه. با یه کم حوصله و تکنیک های کاهش استرس خیییلی عالی همکاری کرد و خندان رفت. مررررسی بردیا جان. دوست داریم😘😘😘😘 خانم دکتر نجمه اخلاقی متخصص…

بیشتر …

مراجعه کننده مطب دندانپزشکی، آرزو کوچولو

مراجعه کننده مطب دندانپزشکی خانم دکتر نجمه اخلاقی متخصص دندانپزشکی کودکان اصفهان ارزو کوچولوی نازنین ما سه سالشه. جلسه اول خیلی می ترسید و‌لی با روش ((TSD) (بگو. نشان بده. انجام بده ) خیلی راحت در مان رو قبول کرد…

بیشتر …

مراجعه کننده مطب دندانپزشکی، پرهام بن تن

مراجعه کننده مطب دندانپزشکی، پرهام بن تن

مراجعه کننده مطب دندانپزشکی خانم دکتر نجمه اخلاقی متخصص دندانپزشکی کودکان اصفهان معرفی می کنم : قهرمان امروز ما💪🏻💪🏻💪🏻 پرهام بن تن🙅🏼‍♂️ با لباس و شمشیر بن تن…. خیلی استرس داشت و ظاهراقبلا می ترسیده و همکاری نکرده… بن تن…

بیشتر …