مراجعه کننده مطب دندانپزشکی، آوا دختر کوچولوی

مراجعه کننده مطب دندانپزشکی، آوا دختر کوچولوی

مراجعه کننده مطب دندانپزشکی خانم دکتر نجمه اخلاقی متخصص دندانپزشکی کودکان اصفهان اوا دختر کوچولوی نازنین ما که ۷ تا دندون عصب کشی و روکش کرده. اول قرار بود با بیهوشی کار بشه ولی اینقدر با هوش بود که با…

بیشتر …