ترمیم همرنگ دندان یا کامپوزیت دندان چیست؟

ترمیم همرنگ دندان یا کامپوزیت دندان چیست؟ | دندانپزشک کودکان اصفهان

ترمیم همرنگ دندان ترمیم همرنگ دندان:ترمیم دندانهای شیری با کامپوزیت در مورد پوسیدگیهای کوچک تا متوسط دندانهای آسیا و برای ترمیم دندانهای جلویی توصیه می شود.با پیشرفت تکنولوژی ساخت آنها ، دوام بالا و زیبایی را همزمان در خود دارند.به…

بیشتر …