ویژگی‌های ترمیم همرنگ دندان کودکان و معایب آن

ویژگی‌های ترمیم همرنگ دندان کودکان و معایب آن | دندانپزشک کودکان اصفهان

ویژگی‌های ترمیم همرنگ ویژگی‌های ترمیم همرنگ:زیبایی دندان ها و سفید بودن آن ها حتی در دندان های شیری هم اهمیت ویژه ای دارد همه والدین علاقه دارند دندان های کودکانشان با مواد هم رنگ دندانشان ترمیم شود البته این اصرار…

بیشتر …

مراحل ترمیم همرنگ دندان کودکان و مراقبت های پس از آن

مراحل ترمیم همرنگ دندان کودکان و مراقبت های پس از آن | دندانپزشک کودکان اصفهان

مراحل ترمیم همرنگ دندان مراحل ترمیم همرنگ دندان:دندانپزشک ابتدا بااستفاده ازبیحسی موضعی، منطقه دهان‌ رابیحس کرده‌و قسمت پوسیده دندان (درصورت وجود) رابا استفاده از ابزارهای‌دستی دندانپزشکی میتراشد. سپس محیط دندان را ازهرگونه پوسیدگی و وجود باکتری پاکسازی میکند و مواد…

بیشتر …