مزایای ارتودنسی نامرئی در کودکان و مراقبت در این دوره

مزایای ارتودنسی نامرئی در کودکان و مراقبت در این دوره | دندانپزشک کودکان اصفهان

مزایای ارتودنسی نامرئی در کودکان مزایا بعضی از مهم‌ترین مزایای ارتودنسی نامرئی در کودکان عبارت است از: الاینرهای شفاف کاملاً متحرک و قابل برداشته شدن هستند البته این مزیتی است که می‌توان آن را یک عیب هم دانست، زیرا کودک…

بیشتر …