مراجعه کننده مطب دندانپزشکی کوکان، قهرمان ما محمد طاها

مراجعه کننده مطب دندانپزشکی کوکان

قهرمان ما محمد طاهای نازنین گل پسر ما خاطره بسیار بد و دردناکی از دندانپزشکی قبلی داشت و با ترس شدید به ما مراجعه کردن. با تلاش و صحبت منطقی تیم ما و تکنیکهای کاهش استرس و البته همکاری و…

بیشتر …