مثلث سیاه بین دندانی

مثلث سیاه بین دندانی | دندانپزشک کودکان اصفهان

مثلث سیاه بین دندانی در حالات طبیعی دندانی و لثه ای بافت های لثه ای مثلث شکل فضاهای بین دندانی را بخوبی پر می کنند، اما برخی مواقع به دلایل مختلفی این فضاها توسط لثه ها پر نشده و به…

بیشتر …