پوسیدگی از پدر و مادر به کودک انتقال می گردد!

پوسیدگی از پدر و مادر به کودک انتقال می گردد!

  آیا می دانید: پوسیدگی از پدر و مادر به کودک انتقال می گردد! برای پیشگیری چه کار کنیم؟ برای پیشگیری از پوسیدگی دندان کودکان، از ظرف یا قاشق مشترک با کودکان استفاده نکیند! چون باکتریهای دهان شما وارد دهان…

بیشتر …

آیا رادیوگرافی دندانی برای کودک ایمن است؟

آیا رادیوگرافی دندانی برای کودک ایمن است؟

رادیوگرافی دندانی برای مشخص نمودن ریشه دندان، شکستگی دندان یا استخوان ، پوسیدگی، آبسه های دندانی، کیست ها، بررسی رابطه ی استخوان ها و خیلی موارد دیگر کاربرد دارد. خبر خوب این است که با تکنولوژی های دیجیتالی امروزی، رادیوگرافی…

بیشتر …

تاثير قطره آهن بر روی دندانهای کودکان

تاثير قطره آهن بر روی دندانهای کودکان

تاثيرقطره آهن بر روی دندانهای کودکان | تاثیر برروی ساختمان دندانهای کودک تغيير رنگ سیاه • قطره آهن در قسمت عقب دهان کودک چکانده شود و پس ازدادن قطره ، مادر به نوزادان آب بدهد. آهـــن از مـهـم‌تـریــن ریزمغذی‌های لازم…

بیشتر …