مراجعه کننده مطب دندانپزشکی، ثنا خانم

مراجعه کننده مطب دندانپزشکی ثنا خانم

مراجعه کننده مطب دندانپزشکی خانم دکتر نجمه اخلاقی متخصص دندانپزشکی کودکان اصفهان ثنا خانم : دختر ناز و شیرین که همه دندانهاش رو به خاطر سن کم و ترس شدید ، با بیهوشی براش درست کردیم و حالا خیلی راحت…

بیشتر …