قند و مواد قندى رو نميتوان و نبايد از رژيم غذايى كودک حذف كرد!

قند و مواد قندى رو نميتوان و نبايد از رژيم غذايى كودک حذف كرد!

قند و مواد قندى رو نميتوان و نبايد از رژيم غذايى كودک حذف كرد ولى ميتوان با مديريت صحيح، مواد قندى غير چسبنده مانند شكلات، كيك، بستنى، ماست ميوه اى و … رابه ميزان محدود جايگزين مواد قندى چسبنده مثل…

بیشتر …