قطره آهن دندان کودک را خراب می‌کند؟

قطره آهن و دندان کودک

یک متخصص اطفال گفت: قطره آهن تاثیری در پوسیدگی دندان کودک نداشته و صرفا باعث تغییر رنگ و سیاه شدن دندان‌ها می‌شود.