آموزشهای لازم بعد از انجام وارنیش فلوراید تراپی

آموزشهای لازم بعد از انجام وارنیش فلوراید تراپی

فلوراید تراپی چیست و چه اهمیتی دارد؟ انجام وارنیش فلوراید تراپی | استفاده از فلوراید اهّمیت ویژه ای در کنترل و پیشگیری از پوسیدگی دندان بویژه در سطوح بین دندانی دارد. فلورایدتراپی به معنای کاربرد موضعی فلوراید به صورت دوره ای…

بیشتر …

موارد استفاده از فلوراید تراپی

فلوراید تراپی

به طور کلی همه می توانند از مزایای فلوراید تراپی بهره مند شوند، اما در موارد زیر فلوراید تراپی ضرورت بیشتری دارد:  کودکان زیر سه سال که احتمال پوسیدگی دندان های شیری به دلیل استفاده از شیشه شیر و مواد…

بیشتر …