فلوراید تراپی دندان کودکان

فلوراید تراپی دندان کودکان | دندانپزشک کودکان اصفهان

فلوراید تراپی دندان کودکان فلوراید تراپی دندان کودکان بیشتر برای تشکیل دندان های دائمی سالم و پیشگیری از انجام ترمیم دندان کودکان کاربرد دارد . استفاده بیش از حد از فلوراید ممکن است کودکان را دچار مشکل فلوئوریس و قهوه ای شدن…

بیشتر …