عوامل پوسیدگی دندان

عوامل پوسیدگی دندان | دندانپزشک کودکان اصفهان

عوامل پوسیدگی دندان همانطور که میدانیم دندان، یکی از مهمترین اعضای بدن برای گوارش غذا می باشد و اگر غذا بدرستی جویده نشود برای هضم غذا دچار مشکلات گوارشی خواهیم شد. در پوسیدگی دندانها منابع غذایی بسیاری وجود دارند که…

بیشتر …