دندان 6 سالگي

دندان شش سالگی

اولين دندان دائمي، نخستين آسياي بزرگ است كه در سن 6 سالگي، روي قوس فكي، پشت دندانهاي شيري رويش مي‌يابد. (قبل از رويش اين دندان هيچ دندان شيري نمي‌افتد و به همين دليل والدين تصور مي‌كنند كه اين دندان شيري…

بیشتر …