چه عواملی باعث نقص مینای دندان می شوند؟

متخصص دندانپزشکی کودکان چه عواملی باعث نقص مینای دندان می شوند؟

چه عواملی باعث نقص مینای دندان می شوند؟ عوامل مختلفی ممکن است موجب نقص مینا در دندانهای شیری و دائمی کودکان شوند. متداول ترین عوامل خطر نقص مینا به صورت زیر است: سلامت مادر در دوران بارداری (بیماری، کمبود مواد…

بیشتر …