عوارض کشیدن دندان شیری پوسیده

عوارض کشیدن دندان شیری پوسیده

عوارض کشیدن دندان شیری پوسیده : برخی از والدین به دنبال پوسیدگی و یا دردناک شدن #دندانهای_خلفی_شیری ، تمایل به کشیدن آن دارند. این دندانها بر خلاف #دندانهای_قدامی_شیری که خیلی زود می افتند، تا حدود ۱۱_۱۲ سالگی در دهان باقی…

بیشتر …