عوارض ناشى از مكیدن شست

متخصص دندانپزشکی کودکان عوارض ناشى از مكیدن شست

عوارض ناشى از مكیدن شست مكیدن انگشت بعد از ۶ سالگى مى تواند مشكلات جدى در زمینه دندان ها، لثه و آرواره به وجود آورد. مك زدن هاى با فشار كودك به شست یا انگشتش در طول روز و شب،…

بیشتر …