علل و انواع تغییر رنگ دندان

علل و انواع تغییر رنگ دندان | دندانپزشک کودکان اصفهان

علل و انواع تغییر رنگ دندان تغییر رنگ دندان ها ممکن است بر اثر عدم رعایت بهداشت کامل دهان و دندان، ایجاد ضربه، و یا استفاده از مواد لک زا ایجاد شده باشد. همچنین وراثت و ژنتیک نیز در این…

بیشتر …