عوارض کیست دندان در کودکان و علل بوجود آمدن آن

عوارض کیست دندان در کودکان و علل بوجود آمدن آن | دندانپزشک کودکان اصفهان

عوارض کیست دندان در کودکان عوارض کیست دندان عبارت است از : کیست فضایی از فک را اشغال می کند و جای بافت های طبیعی را می گیرد بنابراین سبب تحلیل استخوان می شود . به عصب ها فشار می…

بیشتر …