آفت دهان در کودکان

آفت دهان در کودکان

علل آفت دهان در کودکان آفت دهان در کودکان مسری نیست ، بنابراین کودک در اثر مصرف نوشیدنی یا پستانک مشترک دچار این عارضه نشده است . در صورتی که کودک لب خود را گاز بگیرد یا با استفاده از چنگال…

بیشتر …