کیست های رویشی یا هماتوم رویشی

متخصص دندانپزشکی کودکان کیست های رویشی

کیست های رویشی یا هماتوم رویشی خیلی شایع هستند، اما مشکل خاصی نیست و دردناک هم نیستند. علت کیست های رویشی: دندان ها داخل یک محفظه حمایتی در استخوان، و بعد ها در لثه قرار می گیرند، و در مراحل…

بیشتر …