شیشه شیر و تاثیر آن در پوسیگی دندان‌های کودکان

شیشه شیر و تاثیر آن در پوسیگی دندان‌های کودکان | دندانپزشک کودکان اصفهان

پوسیگی دندان‌های کودکان شیشه شیر:حفره های دندانی یا پوسیدگی در نوزادان و کودکان نوپا اغلب بخاطر مایعات شیرین، مثل: شیر پوره ابمیوه روی دندان های شیری دیده می شوند. باکتری که در دهان می باشد تحت تاثیر قندها رشد می…

بیشتر …