علت مكیدن شست

متخصص دندانپزشکی کودکان علت مكیدن شست

علت مكیدن شست انگشت مكیدن طبیعى ترین پاسخ كودك هنگام رویارویى با فشار روانى، اضطراب و مشكلات هیجانى – امنیتى است. روان شناسان معتقدند براى درمان این رفتار در كودكان زیر ۶-۵ سال نباید عجله كرد، زیرا بسیارى از این…

بیشتر …