علائم پالپ بیمار

پالپ بیمار

علائم پالپ بیمار معمولاً دندان دردناک بوده و یا به غذاها و نوشیدنیهای گرم و سرد حساسیت زیاد نشان میدهد. برخی از علائم پالپ آماسی شامل درد ادامه دار به هنگام نوشیدن مایعات سرد و یا گرم، درد خود بخودی،…

بیشتر …