علائم زبان جغرافیای (ویژگی های برجسته)

متخصص دندانپزشکی کودکان علائم زبان جغرافیای

علائم علائم زبان جغرافیای | زبان جغرافیایی ممکن است ماهها یا سالها ناشناخته باشد. اغلب دندانپزشک و یا دکتر در معاینه شفاهی معمولی وضعیت را شناسایی می کنند. این بیماری موجب لکه هایی صاف، قرمز و نامنظم در بالای و…

بیشتر …