ارتودنسی پیشگیری در چه مواردی ضرورت دارد ؟

ارتودنسی پیشگیری

نشانه‌های ضروری بودن ارتودنسی پیشگیری برای والدین دشوار است که ضرورت انجام ارتودنسی پیشگیری را به درستی تشخیص دهند. نشانه‌ها یا عادت‌هایی که مراجعه به متخصص ارتودنسی را ضروری می‌سازد عبارت است از: دیر یا زود افتادن دندان شیری دشواری…

بیشتر …