به شیرینی‌های كودكان توجه كنید!

جلوگیری از خراب شدن دندان نوزادان

برای جلوگیری از خراب شدن دندان نوزادان (در برخی مواردبهنامپوسيدگیشيشه نوزاد هم ناميده شده است)با به كار بستن توصیه‌های زیر میتوانید از بروز آن پیشگیری نمایید. برای اطلاعات بیشتر با دندانپزشك خود مشاوره نمایید.