نقش افراد در شکستگی دندانها در اثر حوادث

شکستگی دندانها در اثر حوادث

حوادثی که باعث شکستگی یک دندان دائمی جلویی شود یک تجربه بسیار تلخ برای فرد آسیب دیده میباشد. (شکستگی دندانها در اثر حوادث) این صدمات معمولا به دلایل مختلف روی میدهند که شایعترین آنها عبارتند از تصادف با وسایل نقلیه،…

بیشتر …