از تاثیر سیگار بر سلامتی دندانها باخبرید؟

دود سیگار

همگی از مضرات سیگار در بروز ناراحتی های ریوی، تنفسی، معده ای و بروز انواع و اقسام سرطانهای این نواحی اطلاع داریم.