چه دندان هایی نیاز به فیشور سیلانت دارند ؟

فیشورسیلانت بر روی چه دندان هایی انجام می شود ؟ معیار انتخاب دندان‌ها برای فیشورسیلانت بیشتر مربوط به دندان‌هایی است که سطح جونده عمیق دارند . در موارد زیر احتمالاً از روش فیشور سیلانت برای بیمار استفاده نمی‌شود : وضعیت…

بیشتر …