سوالاتی در مورد فیشورسیلانت

فیشورسیلانت

آیا درمان فیشورسیلانت برای دندانهای آسیایی شیری هم قابل انجام است؟ در مورد دندان های شیری چنانچه فرورفتگی سطح جونده دندان عمیق باشد و دندانپزشک در مورد ضرورت انجام این درمان احساس نیاز کند، مانعی برای انجام دادن آن وجود ندارد. تنها محدودیت…

بیشتر …