سندرم شیشه شیر (پیشگیری از این سندرم)

سندرم شیشه شیر (پیشگیری از این سندرم)

سندرم شیشه شیر | در كودكان زير ۳ سال بدليل استفاده از روش نامناسب تغذيه ايجاد مي شود. وقتي كودك مي خوابد اثر تميز كنندگي بزاق كاهش مي يابد، اگر در خواب شيشه شير يا سينه مادر در دهان كودك…

بیشتر …