مراقبت های دهان و دندان برای سالمندان

دندان مصنوعی

چه مشکلاتی برای دهان و دندان افراد سالمند پدید می آید با چه روشهایی باید از دندان های این افراد مراقبت کنیم چه عارضه هایی سلامت دهان و دندان این افراد را تهدید می کند، بهترین توصیه های دندانپزشکان دراین زمینه چیست ؟